Burela aprueba unos presupuestos de 8.350.591,64 euros para 2024

BURELA 10 MAIO Pleno
López criticó que «o Concello teña que facer fronte a un gran número de gastos impropios, que son parte das competencias da Xunta de Galicia pero que esta non asume».

El Pleno de la corporación municipal de Burela aprobó los presupuestos del Concello del año 2024, con los votos en contra del Partido Popular. 

«Valoramos moi positivamente os esforzos adicados tanto polo equipo de goberno como polos técnicos municipais que participaron na elaboración dos orzamentos», señala la concejala de Facenda, Patricia Eijo.


El presupuesto para el ejercicio 2024 asciende a un importe global de 8.350.591,64 euros, logrando un incremento del 7,35% respecto al año anterior. «Son uns orzamentos traballados e revisados partida a partida, que cumpren co obxectivo de estabilidade orzamentaria e co principio de prudencia, cun equilibrio entre gastos e ingresos», afirma Eijo.

En el cuadrante de ingresos, las transferencias corrientes y los impuestos directos son las dos partidas más cuantiosas, que suponen un porcentaje del 45% sobre el total en el primer caso, y del 32% en el segundo. El 21% se corresponde con las tasas y precios públicos. «Este é un tributo por un servizo que beneficia directamente ó interesado que o solicita, son os vados, as terrazas e marquesiñas ou as licencias de apertura", subraya la concejala, que añade que «o incremento con respecto ó último orzamento do ano 2022 vén motivado pola actualización dos índices dos últimos 2 anos». 


«Con este orzamento fortalecemos as políticas de apoio ó ámbito social, cultural, comercial, educacativo e deportivo, xa que se incrementou en algo mais de 89.000 euros o capítulo correspondente», destaca Eijo. También «se prioriza garantir a prestación de servizos básicos no municipio, un capítulo no que se inclúen os suministros, as reparacións ou o alumeado, o que supón un 48% do total do gasto», explica.


«Ademais deste orzamento hai que ter en conta tamén a aportación do Plan Único da Deputación de Lugo, que supón a maiores 378.027,06€ para o noso Concello», puntualiza la alcaldesa, Carmela López, que criticó que «o Concello teña que facer fronte a un gran número de gastos impropios, que son parte das competencias da Xunta de Galicia pero que esta non asume». «Temos que asumir preto dun millón de euros en servizos sociais, educación e SAF que debería poñer a Xunta, as súas subvencións non son suficientes», lamentó. 


«Cómpre lembrar tamén que o Concello conta cun aforro importante que está a empregar para as obras que se están executando na actualidade, coa incorporación do remanente que vimos facendo nos últimos plenos», señala la alcaldesa. «Dese xeito, os case 150.000€ de inversión que figuran no orzamento non reflicten o total de investimento real que se está a realizar gracias ao Plan Único e aos Remanentes de Tesourería do noso Concello», concluye. 

Comentarios