La Alcaldía de Viveiro aclara que «mantivo todos os servizos básicos e só están pendentes de aboar o 2,5% das facturas recibidas en 2023»

WhatsApp Image 2024-05-10 at 16.36.39

Lamentan que la portavoz del PP califique de «despilfarro» estas facturas, cuando se destinaron al mantenimiento de servicios básicos como la protección social o eventos culturales. 

La Alcaldía de Viveiro aclara que actualmente solo está pendiente la asignación de presupuesto para abonar el 2,5% de las facturas recibidas en 2023, un total de 80. Durante el pasado ejercicio, indican, la Alcaldía «impediu a paralización dos servizos básicos, como a enerxía, protección social ou eventos culturais, para os que nese momento non se contaba con consignación orzamentaria». «Este mecanismo, previsto na Lei, permite garantir os servizos para a cidadanía e aprazar a consignación dunha partida orzamentaria», explica la alcaldesa, María Loureiro.

Esta decisión generó 293 facturas que no contaban con una partida presupuestaria consignada, pero de las cuales 213 se afrontarán con el remanente de tesorería de 2023. Así, de las 3.116 facturas recibidas en el anterior ejercicio, la Concejalía de Facenda solo tiene pendiente consignar partida para 80, incluidas en el presupuesto de 2024, una vez sea aprobado por los grupos. 

Desde la Alcaldía apuntan que estas facturas, la mayoría recibidas en el segundo semestre de 2023, se destinaron a servicios públicos, como protección social, cultura o deporte, entre otros. La Alcaldía decidió «evitar a paralización destes servizos básicos, evitando a súa supresión ao non contar cunha partida orzamentaria de forma ordinaria e que, por unha razón técnica, non se puideron aplicar no orzamento prorrogado de 2023», explica la regidora. Las facturas fueron imputadas al presupuesto de 2024 mediante el remanente de tesorería de 2023, que superaba los 455.000 euros. Desde la Alcaldía apuntan que los remanentes deben ser aplicados al año siguiente a su consecución, de ahí que se hiciera en 2024. 

El importe restante de las 80 facturas pendientes, que asciende a 380.000 euros, se incorporará, indican, con cargo al presupuesto de 2024. Destacan, además, que la Alcaldía «xa presentou o orzamento en decembro, rexeitado pola oposición, e segue a traballar na súa aprobación». Esta forma excepcional de afrontar gastos básicos, apuntan, está prevista en la normativa correspondiente para poder aprobar y reconocer gastos que se hayan realizados en estas circunstancias. Desde la Concejalía de Facenda explican que «unha das razóns destas circunstancias foi o incremento dos costes dos subministros en 2023, como a enerxía eléctrica, que é de feito unha das partidas pendentes, descadrando os gastos previstos. A Alcaldía insiste en que non se utiliza este procedemento de forma recorrente, pero que, dada excepcionalidade da situación, apostouse por esta vía para evitar suspender servizos básicos».

Asimismo, lamentan que la portavoz del Partido Popular califique de «despilfarro» estas facturas, «cando se destinaron ao mantemento de servizos básicos como a protección social ou eventos culturais». En este sentido, recuerdan que la Concejalía de Facenda «tivo que afrontar nos últimos anos o pago de case 900.000 euros en indemnizacións por dúas licenzas outorgadas polos gobernos locais do Partido Popular». «É unha pena que só falen de despilfarro cando os cartos se destinan a garantir recursos básicos para a cidadanía», concluyen. 

Comentarios