Finalizan las obras de mejora de varios viales de Granxas, en Viveiro

Obras 5
«Unha actuación que permitiu renovar o pavimento e os servizos da zona», explica la alcaldesa, María Loureiro.

Se trata de cuatro viales muy concurridos dada su proximidad a la playa de Covas y a la existencia en la zona de edificios de viviendas y establecimientos comerciales. Era una obra incluida en el Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2023 de la Diputación de Lugo


«A actuación, cun investimento de 164.392,96 euros, incluíu labores de mellora da pavimentación na zona destinada ao tráfico rodado, así como a reposición dos servizos urbanos de rede de saneamento, implementación da rede separativa de pluviais e dotación dunha nova rede de abastecemento de auga», explica la alcaldesa, María Loureiro.