El PP advierte que «o PXOM de Viveiro está moi lonxe de ser aprobado»

13052023 RP PP Viveiro
«Están pendentes os informes de organismos dependentes do Goberno coma o de telecomunicacións para o que o Ministerio informou desfavorablemente ata en dúas ocasións neste ano», explicó. 

La portavoz do PP de Viveiro, Mariña Gueimunde, advierte que «o PXOM de Viveiro está moi lonxe de ser aprobado, a pesar de que a alcaldesa o prometa ano tras ano, eleccións tras eleccións». Así lo señala atendiendo a los trámites pendientes que recoge un informe de los servicios municipales sobre el seguimiento del procedimiento del PXOM de Viveiro. 

La popular explicó que «vaia por diante o noso desexo de contar cun documento que asemella clave para o desenvolvemento do noso concello e que leva esperando dende o 2011». Así, indican «ante a falta de explicacións da situación real do PXOM de Viveiro por parte do goberno municipal, no PP vémonos na obriga de trasladarllo á cidadanía». Igualmente, añadió que «moita presa non tiñan cando en decembro do 2023 se remitiron cinco informes ás diferentes administracións que non contaban aínda con informe favorable».


Gueimunde revela que «faltan informes sectoriais». Más concretamente, subraya que «están pendentes os informes de patrimonio natural e dos organismos dependentes do Goberno: ADIF solicitou correccións e o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital informou desfavorablemente ata en dúas ocasións neste ano en materia de telecomunicacións».


La portavoz popular añadió que deben notificarse individualmente a los titulares catastrales de las 1.155 parcelas incorporadas en ámbitos de actuación y responder a las 524 alegaciones presentadas. «Tendo en conta que cada parcela podería ter varios propietarios, a comunicación multiplicaríase exponencialmente igual que o traballo de comunicación», explicó. Asimismo, advirtió que «están pendentes de revisión e actualización os documentos de memoria e normativa urbanística” de forma que atendan ás modificacións que se produciron na lexislación». 

Al respecto, la portavoz popular explica que diez de los informes favorables datan del 2011 por lo que «é probable que se lles requira actualización despois de tantos anos xa que unha vez se conte co documento completo haberá que adaptalo á normativa actual, pois moitos deles teranse quedado obsoletos». Y, una vez obtenidos todos los informes sectoriales y corregidas las deficiencias del documento, la tramitación del PXOM variará dependiendo de si los cambios introducidos en el documento desde la aprobación inicial suponen o no una modificación sustancial en la ordenación del territorio. 

Comentarios