Viveiro recibe la 'Escoba de Plata' por la puesta en marcha del servicio de "quita y pon" en el casco histórico

MiriamBNGentrevista

Este premio es concedido por la entidad de ámbito estatal ATEGRUS, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente. 

La 'Escoba de Plata' fue otorgada a Viveiro en la categoría A de la misma por conseguir «por un lado, retirar os contedores, mellorando a percepción xeral de limpeza, e por outro, facilitar o acceso ás recollidas selectivas, que anteriormente non se levaban a cabo nesta zona».

La tenienta de alcaldesa, Míriam Bermúdez, señala que «é unha honra recibir este recoñocemento ao noso labor para facer de Viveiro un sitio cada vez máis limpo e agradable para vivir»


Por su parte, la alcaldesa, María Loureiro, explica que «no 2022 houbo un cambio no servizo de limpeza, e xa no contrato se incluía o servizo de quita e pon, desenvolto finalmente en decembro de 2023». «Este servizo está funcionando moi ben, e a distinción que agora recibimos confirma que estamos no bo camiño e nos anima a continuar mellorando Viveiro nesta liña», añade Loureiro.